menu sluiten
Contact

Antwerpen
Veldkant 33B, 2550 Kontich
België +32 (0)3 444 11 08

Breda
Rithmeesterpark 50-A1, 4838GZ Breda
Nederland +32 (0)3 444 11 08

info@jstack.eu

Digitale strategie

Naast softwareontwikkeling zijn we bij jstack ook sterk op strategisch vlak. We denken dan ook graag mee na over de digitale strategie van je organisatie. Dat doen we door middel van onze eigen 4xO-methode en de 4 pijlers van digitale transformatie.

De 4 pijlers van een digitale transformatie

Slechts 30% van alle digitale trajecten behaalt de vooropgestelde strategische doelstellingen. Als we kijken waar deze falen, vinden we vier pijlers terug waarop je kan werken om het risico op falen van een digitaal traject zo laag mogelijk te houden.

Strategie
Een duidelijke digitale strategie en visie zorgt ervoor dat de implementatie van het proces makkelijker kan worden opgesteld. Dat betekent niet alleen de wat en de hoe, maar vooral ook de waarom. Daarnaast is het belangrijk om de impact van het digitaal traject grondig te onderzoeken voordat het traject begint, en dient het ook strategisch gemonitord te worden eenmaal in gang gezet.

Mensen
Een van de belangrijkste aspecten van digitale transformatie zijn de mensen. Hoe adopteren zij het nieuwe digitale proces? Verandering zorgt voor weerstand, anders is er geen verandering. Hoe je hiermee omgaat is afhankelijk van de organisatie, de mensen en de gewenste digitale transformatie. Vanuit de Prosci-methodiek identificeren we mogelijke aandachtspunten die invloed kunnen hebben op de transformatie.

Kennis
Kennis hebben van hoe je digitaal moet transformeren is van groot belang om het tot een goed einde te brengen. Ervaring, begeleiding en projectmanagement vallen allemaal onder dit domein. Ook bij het maken van een technisch ontwerp en het uiteindelijk implementeren van een oplossing is het belangrijk om rekening te houden met waar de kennis zit, binnen de organisatie of daarbuiten, en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Proces
Het is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen over het te digitaliseren proces, zowel de “as-is” als de “to-be” moet duidelijk gedefinieerd zijn, alsook de afhankelijkheden van de te digitaliseren processen. Op die manier kunnen alle departementen en mensen die impact ondervinden in kaart gebracht worden, rekening houdend met hun noden.

4xO methode

Met de 4xO-methode zorgen we er niet alleen voor dat we de juiste oplossing ontwikkelen voor het juiste probleem, maar staan we ook stil bij de impact van digitalisatie op een organisatie. Een digitale strategie geven we vorm in de eerste O, het onderzoek. Maar strategie heeft ook impact op de andere fases: ontwerp, ontwikkeling en opvolging.
Lees meer over de 4xO-methode

Strategieworkshop

Het succes van een digitale strategie is onlosmakelijk verbonden met de mate waarin die is gealigneerd met de bedrijfsstrategie. Om een helder zicht te krijgen op de strategie en de onderlinge afhankelijkheden, starten we met een strategieworkshop.

Tijdens een strategieworkshop vragen we het management van de organisatie om een strategiekaart in te vullen. Die strategiekaart helpt bij het visualiseren van de doelen, initiatieven en strategische projecten van je bedrijf.

De strategiekaart:

  • Biedt duidelijkheid: Maakt doelen en prioriteiten van een organisatie inzichtelijk. Dit draagt bij aan een gecoördineerde en gerichte digitale strategie.
  • Faciliteert communicatie: Helpt bij het communiceren van de (digitale) visie van een organisatie naar diverse stakeholders, waaronder medewerkers, klanten en investeerders.
  • Zorgt voor alignering: Ondersteunt de samenhang tussen de digitale ambities van een organisatie en haar bedrijfsstrategie.
  • Ondersteunt prioriteiten: Helpt bij het bepalen van de belangrijkste digitale initiatieven en projecten die noodzakelijk zijn om de digitale doelen van een organisatie te bereiken.

Interesse in een strategieworkshop of in een voorstel op maat van jouw organisatie?

Contacteer ons voor een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek.